อินทรีย์ผง/เม็ด Chlorella และสาหร่ายเกลียวทองผงดีที่สุด

อินทรีย์ผง/เม็ด Chlorella และสาหร่ายเกลียวทองผงดีที่สุด

1. เพิ่มการดูดซึม
2. เพิ่มพลังภูมิคุ้มกันชีวิตฟาร์ม
3. เพิ่มจำนวนแบคทีเรียที่มีประโยชน์

คุยตอนนี้