หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
รับรองโคเชอร์
Feb 13, 2017


 

 

มณฑลส่านซีกุยหลินลงฟูชีวเคมี Co., Ltdได้มา ใบรับรอง KOSHER ซึ่งออก โดยดูแลเชอร์ KOF-K 2016.

ในอุตสาหกรรมอาหารกับระดับสูงของสากลการพัฒนาของวันนี้ อาหารยิวจะยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่เรารู้จักกัน.

โปรแกรมเชอร์ครอบคลุมทุกด้านของการผลิต รวมทั้ง ingredientd ที่ใช้ อุปกรณ์ และลักษณะของการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่า เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดเชอร์

มณฑลส่านซีกุยหลินลงฟูชีวเคมี Co., Ltd ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับอุปสงค์เชอร์