โรงงานซัพพลาย St. John's Wort แยก Hypericin, Hypericum Perforatum แห้งสารสกัดจาก

โรงงานซัพพลาย St. John's Wort แยก Hypericin, Hypericum Perforatum แห้งสารสกัดจาก

1.กิจกรรมยากล่อมประสาท
2.กิจกรรมต้านไวรัส (Anti-bird-flu-H5N1-and-H9N2)
3.แบคทีเรีย

คุยตอนนี้