Pure Barley Grass Extract Powder, สารสกัดจากหญ้าข้าวบาร์เลย์

Pure Barley Grass Extract Powder, สารสกัดจากหญ้าข้าวบาร์เลย์

1. ลดไขมัน
2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเซลล์ปกติ
3. การปกป้องตับ
4. ต่อต้านริ้วรอย

คุยตอนนี้