ผู้ผลิต Organic Moringa Oleifera Leaf Powder

ผู้ผลิต Organic Moringa Oleifera Leaf Powder

1. ยับยั้งการเจริญเติบโตของกรัมบวก
2. ทำหน้าที่เป็น antitubercular ที่มีศักยภาพ
3. กระตุ้นปลายประสาทที่เห็นอกเห็นใจ
4. ยับยั้งเสียง

คุยตอนนี้