โรงงานผลิตมังคุดสารสกัด Mangostin /10% - 90% ผง สารสกัดจากมังคุดผิว

โรงงานผลิตมังคุดสารสกัด Mangostin /10% - 90% ผง สารสกัดจากมังคุดผิว

1. ลดคอเลสเตอร และรักษาระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ
2. รักษาสุขภาพหลอดเลือด เส้นประสาท และเนื้อเยื่อ
3. ป้องกัน และบรรเทาอาการของต่อม

คุยตอนนี้