สุด Solidago Decurrens, Solidago Virgoaurea(Common Goldenrod) สารสกัดจากผง

สุด Solidago Decurrens, Solidago Virgoaurea(Common Goldenrod) สารสกัดจากผง

3.ป้องกันไวรัสแบคทีเรีย 1.Anti 2.Anti-งูพิษรักษาวาจา หรือ intraperitoneal ฉีด

คุยตอนนี้