สารสกัดจากเปลือก Tenuiflora Hostilis สารสกัด/ซ่าซ่าสุด

สารสกัดจากเปลือก Tenuiflora Hostilis สารสกัด/ซ่าซ่าสุด

ผู้ผลิต S เบียร์ซ่า Pudica E xtract พืชไวเป็นที่นิยมในการเพาะปลูกทั่วโลก และชอบเป็นความอยากรู้เนื่องจากใบของมันสัมผัสสูง Robert Hooke (นักวิทยาศาสตร์อังกฤษมีชื่อเสียงงานกล้องจุลทรรศน์ 1635-1703) ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง...

คุยตอนนี้