ข้าวยีสต์แดงผง / Lovastatin 1.5%

ข้าวยีสต์แดงผง / Lovastatin 1.5%

1. ลดความดันโลหิตและคอเลสเตอรรวม
2. เพิ่มการไหลเวียนเลือด และรับประโยชน์ท้อง
3. ป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด
4. ป้องกันโรคอัล S

คุยตอนนี้