ผงสารสกัดจาก Fo Ti สารสกัดจากราก Shou Wu(Polygonum Multiflorum) เขาที่ดีที่สุด

ผงสารสกัดจาก Fo Ti สารสกัดจากราก Shou Wu(Polygonum Multiflorum) เขาที่ดีที่สุด

ราก xtract Fo ti E Fo Ti เป็นชนิดของ glucoside tetrahydroxystilbene (emodin และ physcion), แอนธราควิโนน ฟอสโฟ (เช่นเลซิติน) และ ชิม แพทย์แผนจีนของ tetrahydroxystilbene ซึ่ง glucoside กำหนด โดยจีน pharmacopoeia เป็นเขตบริเวณหมาย...

คุยตอนนี้