ขายผงซักฟอก Wild Yam Root Extract, Diosgenin

ขายผงซักฟอก Wild Yam Root Extract, Diosgenin

1. Anti-fatigue, anti-inflammatory, ต่อต้านความเครียด, hypocholesterolemic
2. Antispasmodic เป็นประโยชน์สำหรับอาการคลื่นไส้ของหญิงตั้งครรภ์
3. โปรเจสเตอโรนธรรมชาติมีโครงสร้างคล้ายกับของ progesterone ของมนุษย์

คุยตอนนี้