โรงงานผลิต Mucuna Pruriens Extract Powder, l-dopa

โรงงานผลิต Mucuna Pruriens Extract Powder, l-dopa

1 เป็น agitans ป้องกันอัมพาต
2. สำหรับการสั่นสะเทือนที่จำเป็น
3. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อการสูญเสียน้ำหนัก
4. เพิ่มความหนาแน่นของกระดูก

คุยตอนนี้