ผง 100% ธรรมชาติต้นยัคคะ Schidigera, Yucconin

ผง 100% ธรรมชาติต้นยัคคะ Schidigera, Yucconin

1.ปรับปรุงสำเนาพันธุ์เลื่อยและอัตราทารกตายคลอด
2.ระงับการเจริญของโปรโตซัวและแบคทีเรียอันตรายอื่น ๆ
3.เอากลิ่น และสามารถเพิ่มอัตราการดูดซึมและการใช้ประโยชน์ของสารอาหารข้อเท็จจริง

คุยตอนนี้