ผงสารสกัดจากมะนาวบริสุทธิ์ ดื่มสารสกัดจากมะนาว

ผงสารสกัดจากมะนาวบริสุทธิ์ ดื่มสารสกัดจากมะนาว

1.มีการทำงานของอนุมูล
2.มีการทำงานของสารต้านจุลชีพ
3.มีฟังก์ชั่นของการใช้เป็นช็อตที่รุนแรง
4.มีการทำงานของการปรับอารมณ์

คุยตอนนี้