บริสุทธิ์แปะก๊วยสารสกัดจากผง

บริสุทธิ์แปะก๊วยสารสกัดจากผง

1. ขนายหลอดเลือด
2. ควบคุมไขมันในเลือด
3. ปกป้องไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำ
การปรับปรุงการใช้งานกับเลือด

คุยตอนนี้