สารสกัดจาก Vesiculosus Bladderwrack Fucus บริสุทธิ์ ไอโอดีนอินทรีย์

สารสกัดจาก Vesiculosus Bladderwrack Fucus บริสุทธิ์ ไอโอดีนอินทรีย์

1. มี polysaccharide โครงสร้างคล้ายกับเฮ
2. มันมีผลยับยั้ง
3. นอกเหนือไปจากการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

คุยตอนนี้